×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Najniższe wynagrodzenie miesięczne brutto za pełen etat we wrześniu 2008 roku wynosiło 824 zł.Oblicz, jakie będą potrącenia od takiego wynagrodzenia. Ile

otrzymałaby "na ręke" osoba zarabiająca 824 zł brutto ? PILNE
2

Odpowiedzi

2009-12-03T10:05:01+00:00
824zł brutto

(składka pracownika na ubezpieczenie emerytalne: 9,76%)
824*9,76% = 824*0,0976 = 80,42
824 - 80,42 = 743,58

(skł. pracownika na ub. rentowe: 1,5%)*
824*1,5% = 824*0,015= 12,36
743,58 - 12,36 = 731,22

(ub. chorobowe: 2,45%)
824*2,45% = 824*0,0245 = 20,19
731,22- 20,19 = 711,03

(u. zdrowotne: 9%)
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to różnica między stawką brutto, a potrąceniami na składki pracownika na ub. społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe - wyliczyliśmy ją powyżej, to: 711,03zł.
711,03 * 9% = 711,03*0,09 = 63,99
711,03 - 63,99 = 647,04
-----------------------------------------
Dochód:
Koszty uzyskania przychodu = 111,25 (nie dojeżdża do pracy)
lub = 139,06 (dojeżdża)

711,03 - 111,25 = 599,78 = zaokr. = 600zł. (nie dojeż.)
711,03 - 139,06 = 571,97 = zaokr. 572zł. (dojeż.)(zaliczka PIT-4: 19%)
Miesięczna ulga podatkowa = 48,90
Skł. na ubezp. zdrowotne odliczana od podatku (7,75% podstawy wymiaru składki):
711,03*7,75% = 711,03*0,0775 = 55,10
Zaliczkę liczymy: dochód 600*19% = 600*0,19 = 114 (nie dojeż)
114 - miesięczna ulga 48,9 - zdrowotna odliczana 55,10 = 10zł. (nie dojeż.)
572*0,19 -48,9-55,1 = 4,68 = zaokr. 5zł. (dojeż)

---------------------------------------

na rękę: 647,04 - 10 = 637,04 zł. (nie dojeżdza do pracy)
647,04-5 = 642,04 zł. (dojeżdża do pracy)

*Od 1 lipca 2007 r. składkę rentową dla pracownika obniżono o 3 pkt proc. Zamiast 6,5% wynosiła 3,5%, a od 1 stycznia 2008 r. obniżono ją o kolejne 2 pkt. procentowe.

ODPOWIEDŹ NIE JEST BŁĘDNA - BIERZEMY POD UWAGĘ WRZESIEŃ 2008R.!!!
0 0 0
2009-12-03T10:08:03+00:00
824 zł - 18,71% (składki na ubezpieczenia społeczne 9,76% emerytalna, 6,5% rentowa, 2,45% chorobowa) = 824 zł-154,17 zł = 669,83 zł

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych - 670zł
670 zł x 19% - 44,17 zł (kwota wolna) = 83,13 zł - zaliczka na podatek dochodowy
Składka zdrowotna do ZUS - 8,25% x 669,83 zł = 55,26 zł
Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku - 7,75% x 669,83 zł = 51,91 zł
Kwota 55,26- 51,91 = 3,35 zł to różnica między składką zdrowotną pobraną a odliczoną, o którą pracodawca pomniejsza dochód pracownika.
Zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego - 83,13 zł - 55,26 zł =27,87 zł
Do wypłaty - 669,83 zł - (83,13 + 3,35 zł) = 590,05 zł
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci