(Bardzo pilna praca domowa jak ktoś ma możliwość potrzebna jak najszybciej . . .)

Witam mam taka pracę domową potrzebuje to w podstawowej formie jakiej tylko się da(nie jakieś zaawansowane funkcje itp.)

zadanie 2
napisz program na dwóch 1 – wymiarowych tablicach pięcio elementowych taki aby jej wynikiem była suma wszystkich elementów obu tablic
funkcje podane przez nauczyciela które powinny w moim zakresie wiedzy znaleźć się w programie:
float oblicz (float tab1[5],float tab2[5])
{
float suma=0;
for (int i=0;i<5; i++)
suma=suma+tab1[i]+tab2[i];suma=suma+tab1[0]+tab2[0];
return suma;
}

zadnie 3
Popraw program z zadania 2 tak aby rozmiar był podawany przez użytkownika i pokazywany jako argument do funkcji „wypełnij”
zadnie 4
Do funkcji z zdania 3 dopisz program w którym umieścisz funkcje „oblicz”
zadanie 5
napisz program który umożliwi wprowadzenie 10 liczb rzeczywistych i wyprowadzenie ich w środkowej kolumnie na czystym ekranie, ale w odwrotnej kolejności.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T19:49:56+01:00
Piszę w Dev'ie, jak piszesz np. w Borlandzie mogą być malutkie problemy, a może nie i wtedy dodaj funkcje czyszczącą ekran. W razie czego kompilator wyswietli ci blędy i się domyślsiz co zmienić.

zad 2.

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std; //jesli piszesz w borlandzie usun ta linijke


int main(int argc, char *argv[])
{
float suma=0;
for (int i=0;i<5; i++)
suma=suma+tab1[i]+tab2[i];
float tab1[5]={10,10,10,10,10};
float tab2[5]={10,10,10,10,10};

cout<<"suma wynosi: "<<oblicz(tab1,tab2);
getch();
return 0;
}zad. 3 nie wiem czy dokładnie o to chodziło, bo niezrozumiale napsiane, a samej tablicy nie da się zadeklarować, by użytkownik zmieniał jej rozmiar przy deklaracji, bo ilość argumentów w funkcji nie może być podana przez zmienną. Więc nie wiem o jaki inny rozmiar może chodzić.

zad.4

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std; //jesli piszesz w borlandzie usun ta linijke


float oblicz (float tab1[5],float tab2[5])
{
float suma=0;
for (int i=0;i<5; i++)
suma=suma+tab1[i]+tab2[i];
return suma;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
float tab1[5]={10,10,10,10,10};
float tab2[5]={10,10,10,10,10};

cout<<"suma wynosi: "<<oblicz(tab1,tab2);
getch();
return 0;
}

zad.5
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std; //jesli piszesz w borlandzie usun ta linijke

void wyswietl (float tab1[5],float tab2[5])
{
for (int i=4;i>=0; i--){
int j=0;
++j;
cout<<" 1 tablica, element "<<j<<" : "<<tab1[i]<<endl;
}
for (int i=4;i>=0; i--){
int j=0;
++j;
cout<<" 2 tablica, element "<<j<<" : "<<tab2[i]<<endl;
}}

void wypelnij (float tab1[5],float tab2[5])
{
for (int i=0;i<5; i++){
cout<<"Wpisz "<<i+1<<" wartosc do 1 tablicy ";
cin>>tab1[i];}
for (int i=0;i<5; i++){
cout<<"Wpisz "<<i+1<<" wartosc do 2 tablicy ";
cin>>tab2[i];}

}

float oblicz (float tab1[5],float tab2[5])
{
float suma=0;
for (int i=0;i<5; i++)
suma=suma+tab1[i]+tab2[i];
return suma;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
float tab1[5];
float tab2[5];
wypelnij(tab1,tab2);
wyswietl(tab1,tab2);cout<<"suma wynosi: "<<oblicz(tab1,tab2)<<endl;
getch();
return 0;
}