Odpowiedzi

2009-12-03T15:09:12+01:00
Cięciwa okręgu ma długość 6√3cm.Środek okręgu leży w odległości 3 cm od tej cięciwy.Oblicz długość okręgu.
Rozwiązanie:
Cięciwa okręgu wraz z dwoma promieniami tworzy trójkąt równoramienny o ramionach długości r i podstawą długości 6√3cm.
Wysokość tego trójkąta wynosi 3cm.
O = 2πr
r² = 3² + (3√3)²
r² = 9 + 9*3
r² = 4*9
r = 2*3
r = 6
O = 2π * 6
O = 12π
Odp. Długość okręgu jest równa 12π
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T15:43:20+01:00
A=6√3cm
b=3
r² = b² + (1/2a)²
r² = 3² + (3√3)²
r² = 9 + 9*3
r² = 9+27
r² =36
r = 6cm

O = 2πr
O = 2π * 6
O = 12π
Długość okręgu jest równa 12π