Odpowiedzi

2009-12-03T15:16:32+01:00

Atłas w sklepie z kitaju żartował do woli;
Kupił atlas pan sędzię, kitaj pan podstoli.
A że trzeba pieniędzy dać było kupcowi,
Kłaniał się bardzo nisko attas kitajowi.
Gdy przyszło dług zapłacić, a dłużnik się wzbraniał,
Co rok się potem kitaj atłasowi kłaniał.


Żebrak, panu tłustemu gdy się przypatrował,
Płakał. Tegoż wieczora tłusty zachorował,
Pękł z sadła. Dziedzic po nim gdy jałmużny sypie,
Śmiał się żebrak nazajutrz i upił na stypie.
jeden z tych wierszy jest bardzo ciekawy wydaje mi się że ciekawszy jest wiersz o żebraku i bogaczu , ponieważ jak sie cudownie zaczyna i tak kończy
1 5 1
2009-12-03T15:27:55+01:00
Bogacz i żebrak
Krasicki Ignacy

Żebrak, panu tłustemu gdy się przypatrował,
Płakał. Tegoż wieczora tłusty zachorował,
Pękł z sadła. Dziedzic po nim gdy jałmużny sypie,
Śmiał się żebrak nazajutrz i upił na stypie.

Ten wiersz pokazuje że nie zawsze bogatszym ludziom żyje się lepiej . A wręcz przeciwnie , bogacz ma swoje własne ja . A żebrak żył biednie a prawie szczęśliwie .

Przyjaciel
Krasicki Ignacy

"Uciekam się - rzekł Damon - Aryście, do ciebie,
Ratuj mnie, przyjacielu, w ostatniej potrzebie:
Kocham piękną Irenę. Rodzice i ona
Jeszcze na moje prośby nie jest nakłoniona."
Aryst na to: "Wiesz dobrze, wybrany z wśród wielu,
Jak tobie z duszy sprzyjam, miły przyjacielu.
Pójdę do nich za tobą!" Jakoż się nie lenił:
Poszedł, poznał Irenę i sam się ożenił.


Ten wiersz ukazuje że nie zawsze powinniśmy ufać ludziom naokoło nas. Nawet najszersza osoba na świecie choć raz w życiu skłamała .
1 5 1