Zapisz wyrażenia algebraiczne zgodnie z podpisami (przyjmij że wszystkie liczby oznaczone literami są dodanie)

a)liczba o 6 większa od iloczynu liczb a i b
b)liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb a i b
c)liczba 7 razy większa od iloczynu liczb x do drugiej i y do drugiej
d)liczba o 3 większa od kwadratu liczby y
e)kwadrat liczby o 3 większej od liczby y
f)liczba 3 mniejsza od kwadratu liczby x
g)5% liczby n
h)liczba o 7% większa od liczby n
i)liczba o 21% mniejsza od liczby k

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T15:31:22+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T15:32:53+01:00
A) ab+6
b) ½(a+b)
c) 7x²y²
d) y²+3
e) (y+3)²
f) x² - 3
g)0,05n
h) 1,07n
i) 0,79k
2009-12-03T15:33:22+01:00
(a*b)+6
(a+b):2
7(x2*y2)
y(kwadrat)+3
y(kwadrat)-3
3<xkwadrat
0,05n
n+0,07n
0,21k-k