Potrzebuje na jutro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Czy "Treny" Jana Kochanowskiego świadczą o bankructwie ideałów humanistycznych? rozważ problem,wykorzystując interpretację"trenu IX" i w kontekście pozostałych trenów . przeanalizuj temat,odpowiadając na poniższe pytania.
1.Jak nazywamy figurę stylistyczną,która rozpoczyna utwór?
2.Z jakim kierunkiem filozoficznym wiążesz przedstawione rozumienie"Mądrości" ?
3.Jaki jest stosunek poety do "Mądrości"?odszukaj elementy autoironii.
4.Dlaczego podmiot liryczny czuje się nieszczęśliwy?
5.Jak rozumie słowa: Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony
I miedzy insze , jeden z wiela , policzony.
6.Na czym polega kryzys światopoglądowy cierpiącego ojca i poety-filozofa?
7.Określ nastrój utworu.Czy harmonizuje on z wypowiedzią liryczną?
8.W których jeszcze "Trenach" poeta wyraził swój kryzys światopoglądowy?W jakie ideały wątpił i przeciwko czemu się buntował?
9.Czy podmiot liryczny odnajduje pocieszenie i równowagę wewnętrzną?
10.Na czym polega trudny optymizm "Trenów"?

1

Odpowiedzi

2009-12-03T15:37:31+01:00
1) Myślę, że Apostrofa
2) niewiem jak to ma byc ;(
3) Sakralizowany
4) Wyraża swoją rozpacz płynącą ze swej świadomości.
5) Ostatni dwuwers jest aluzją literacką
6) ----------- niemam
7) Powaga, rozpacz, smutek
1 1 1