Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione substraty i produkty.

Substraty: siarka, chlor, azot, fosfor, tlenek miedzi 2, sód, wapń

Produkty: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T15:49:46+01:00
Siarka+wodór (strzałka) siarkowodór
chlor+wodór(strzałka)chlorowodór
azot+wodór(strzałka)amoniak
fosfor+wodór(strzałka)fosforowodór
tlen+wodór(strzałka)woda
sód+wodór(strzałka) wodorek sodu
wapń+wodór(strzałka) wodorek wapnia
tlenek miedzi 2 + wodór (strzałka) miedż+woda