1 Bogowie sprawujący władzę przed bóstwami olimpijskimi.
2 Rodzina polis
3 Najsławniejsza wyrocznia
4 Cieszyli się w Sparcie wolnością osobistą;nie brali udziału w załorzeniu
5 Dowodził Hellenami w bitwie pod Maratonem

proszę o rozwiązanie

2

Odpowiedzi

2009-12-05T16:43:14+01:00
1.-
2.-
3.Znajdowała się w Delfach
4.Perjojkowie
5.Miltiades

2009-12-05T18:59:46+01:00
1. -
2. -
3. wyrocznia Delficka- Pytia
4. periojkowie
5. Miltiades