Głos rozchodzi się z prędkością 330m/s. Lew B znajduje się między lwami A i C, a jego odległość od lwa A stanowi 33⅓ % odległość między lwami A i C. Lew A wydał głos, po usłyszeniu tego lwa C odpowiedział. Odpowiedź tę usłyszał lew B po 7,5 s od wydaniu głosu przez lwa A. Jaka jest odległość miedzy lwami A i B?

1

Odpowiedzi

2009-12-04T02:00:25+01:00
Przyjmijmy że odległość A od C to x. A do B to 1/3x, więc B do C to 2/3x.

Dźwięk przebył odległość od A do C, a następnie od C do B, czyli droga :

x+2/3x = 5/3x

wzór na prędkość

v=s/t

s = v*t

5/3x = 330*7,5

x = 2475*3/5 = 1485m
1 1 1