Utwórz rzeczowniki od wymienionych czasowników i dopisz do nich przeczenie NIE. Otrzymanymi wyrazami uzupełni wypowiedzenia.

1. NIEDOSTARCZENIE komisji kompletu dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z dalszego procesu rekrutacji.
2. W przypadku .................. formularza zgłoszeniowego podania nie będą rozpatrywane.
3. Za ............... w miejscu pracy można zostać zwolnionym bez wypowiedzenia.
4. .................. poniższych danych osobowych może spowodować nieuwzględnienie wnioskowanej zmiany.
5. W razie .................. należnych opłat nie będzie możliwości pobrania karty egzaminacyjnej.
6. .................. wydawnictwa o rezygnacji z prenumeraty jest równoznaczne z przedłużeniem jej na następny rok.


DOSTARCZYĆ, WYPEŁNIĆ, SAWIAĆ SIE, PODAĆ, UREGULOWAĆ, POWIADOMIĆ.

2

Odpowiedzi

2009-12-03T16:37:00+01:00
1. NIEDOSTARCZENIE komisji kompletu dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z dalszego procesu rekrutacji.
2. W przypadku .nie wypełnienia. formularza zgłoszeniowego podania nie będą rozpatrywane.
3. Za .nie przeztrzeganie BHP. w miejscu pracy można zostać zwolnionym bez wypowiedzenia.
4. .nie wypełnienie. poniższych danych osobowych może spowodować nieuwzględnienie wnioskowanej zmiany.
5. W razie .nie wpłacenia. należnych opłat nie będzie możliwości pobrania karty egzaminacyjnej.
6. .nie podpisanie nowej umowy. wydawnictwa o rezygnacji z prenumeraty jest równoznaczne z przedłużeniem jej na następny rok.
29 4 29
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:24:26+01:00
To powinno być tak :
2. W przypadku nie wypełnienia ...
3. Za nie stawienie się ...............
4. Nie podanie
5. W razie nie uregulowanych
6. Nie powiadomienie
85 4 85