Odpowiedzi

2009-12-04T09:06:30+01:00
Zawód administracyjny. Chodzi o urzędnika, jak się domyślam?

Administracja to zgodnie z definicją zarządzanie.
Administracja państwowa oznacza, jak łatwo wywnioskować zarządzanie państwem. Administracja zawsze odgrywała znaczącą role w skutecznym sprawowaniu władzy, niezależnie od ustroju. W starożytnych czasach Rzymianie zasłynęli doskonałą organizacją administrowania rozległym imperium, które trwało setki lat.
Współcześnie, aby móc wykonywać zawód urzędnika należy mieć wyższe wykształcenie. Co do profilu tego wykształcenia są różne wymagania, bo może być potrzebny specjalista z każdej dziedziny.
Ponieważ istnieje taka potrzeba,, kształci się przyszłych urzędników w dziedzinie administracji. Od kilku lat działa na uczelniach kierunek administracja.
Ci, którzy nie mają ukończonych studiów administracyjnych będąc urzędnikiem zobowiązani są do odbycia aplikacji administracyjnej, przyuczającej do pracy w urzędzie.
Przepisy prawa przewidują również uzyskanie przez urzędnika statusu urzędnika państwowego. Po zdaniu egzaminu, z rąk Premiera Rady Ministrów urzędnik otrzymuje mianowanie na urzędnika państwowego. Oznacza to zmianę sposobu nawiązania stosunku pracy z umowy o pracę na mianowanie. Status urzędnika państwowego utworzony został w celu zapewnienia profesjonalnego wykonywania zawodu urzędnika. Państwu zależy na kształtowaniu dobrego wizerunku administracji państwowej, która obywatelom kojarzy się z aktualnie rządzącymi krajem.
Takie działania mają zerwać z wizerunkiem urzędnika nieuka, który został ukształtowany w czasie zaborów i utrzymany w czasach komunistycznych.
Urzędnik zatrudniony czy to w administracji samorządowej, rządowej czy też centralnej ma do czynienia z załatwianiem spraw , z którymi zwracają się mieszkańcy danego regionu, państwa.
Ma zatem bezpośrednią styczność z załatwiającymi sprawy.Konieczna jest zatem znajomość przepisów prawnych , uzupełniana na bieżąco.
Jezeli zas chodzi o predyspozycje psychologiczne.Do wykonywania tego zawodu są poszukiwani ludzie o spokojnym charakterze, których cechuje dokładność. Przepisy administracyjne mają to do siebie, że trzeba je dokładnie czytać i wykonywać. Przeoczenie procedury, czy niedotrzymanie terminu skutkuje nieważnością dokonywanej czynności.
Urzędnik, tak jak prawnik musi mieć zdolność czytania przepisów prawnych, które są przecież sformułowane w specyficzny sposób i zapisane językiem prawnym nie dla każdego zrozumiałym.