Odpowiedzi

2009-12-03T18:04:07+01:00
Miłość wyraża podstawowe nastawienie moralne człowieka wskazujące na przyjęty przez niego sposób rozwiązywania swojego losu i odnoszenia się do innych ludzi, które polega na uznaniu ich za równych i poszanowaniu należnej im godności osobowej. Jest to postawa uznająca równość drugiego i respektująca jego godność. Miłość wyklucza postawę “nad”, wyrażającą się w dążeniu do panowania lub traktowania drugiego jako środka do osiągania własnych celów. Najogólniej można powiedzieć, że miłość jest wolą życzliwości.