1/
czlowiek odbiera dzwieki o natezeniu 10 do potęgi -8 W/m2.
Jaki jest poziom natezenia tych dzwiekow?
Prog slyszalnosci =10 do potęgi-12W/m2
dla czestotliwosci 1000Hz.

2/

Kamerton wydaje ton o czestotliwosci 440Hz. Oblicz jaka powinna byc dlugosc
pudla rezonansowego o tego kamertonu.


daje jeszcze raz za max moich punktow

1

Odpowiedzi

2009-06-05T21:21:18+02:00
L – poziom natężenia dźwięku
I=10^-8 W/m2.- natężenie dźwięku
Io=10^-12 W/m2 wartość odniesienia

L=10*log(I/Io) [dB]
L=10*log(10^-8/10^-12 )
L=10*log(1/10^-4)
L=10*log(10⁴)
L=10*4
L=40 dB
==========================
f=440 Hz
L=? –długość pudła rezonansowego,
v≈344 m/s –prędkość dźwięku w powietrzu

l=? długość pudła rezonansowego powinna być wielokrotnością połowy długości fali akustycznej, - jest to warunek uzyskania rezonasu.
λ -długość fali
λ=v/f
λ=344/440
λ=0,7818
½λ=0,39 m
pudło powinno mieć 39 cm długości.