Odpowiedzi

2009-12-03T19:07:13+01:00
Gametofit ulistniona łodyga

sporofit-roślina wytwarzająca zarodniki
2009-12-03T19:38:40+01:00
1. Cykl rozwojowy mchu rozpoczyna zarodnik wypadający z zarodni.
2. Gdy zarodnik znajdzie się w sprzyjających warunkach, kiełkuje w nitkowaty splątek.
3. Ze splątka wyrasta gametofit, który przybiera formę ulistnionej łodyżki.
4. Na szczycie niektórych łodyżek powstają organy rozmnażania płciowego. Rodnie wytwarzają komórki jajowe, natomiast plemnie-plemniki.
5. Plemnik w kropli wody przypływa do rodni, gdzie łączy się z komórką jajową. W wyniku zapłodnienia powstaje zygota.
6. Z zygoty rozwija się roślina wytwarzająca zarodki, nazywana sporofitem. Jego istnienie uzależnione jest całkowicie od gametofitu.

Gametofit- pokolenie płciowe (łodyżka ulistniona)
Sporofit- pokolenie bezpłciowe (łodyżka bezlistna)