1. a) Jaką wartość przyjmuje funkcja y = −0,125x + 4 dla argumentu x = 8?
b) Dla jakiego argumentu x funkcja y = −3x + ¾
osiąga wartość ¾?
c) Dla jakich argumentów funkcja y = 4x − 4 przyjmuje wartości ujemne? Dla jakiego argumentu
funkcja ta osiąga wartość 0?
Oblicz miejsca zerowe funkcji:
a) y = −2x + 3 b) y = 13
x + 23
c) y = x

za rozwiaznie wszystkich zadan użytkownik dostanie max punktow
.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:47:35+01:00
A) y = −0,125×8 + 4
y=-1+4
y=3

b) ¾ = −3x + ¾
3x=¾-¾
3x=0
x=0

c) y = 4x − 4
wartość 0:
0=4x-4
4=4x [/:4]
x=1

wartości ujemne:
x<1a) y = −2x + 3
0=-2x+3
2x=3 [/:2]
x=1,5

b) y = 13x + 23
0=13x+23
-23=13x [/:13]
x=-1 10/13

c) y = x
0=x
x=0
19 3 19
2009-12-03T19:48:25+01:00
1.
y= -0.125*8 + 4
y=1+4
y=5

b) ---

c)
Wartośc 0

0 = 4x - 4 stąd 4x=4 i dalej x=1
Dla 1 wart funkcji jest równa 0 (miejsce zerowe)

Wartości ujemne - dla każdego x

8 2 8
2009-12-03T19:52:36+01:00
A)y=-0,125*8+4
y=-1+4
y=3
b)3/4=−3x + 3/4
3x=3/4-3/4
3x=0/:3
x=0
c)dla argumentu rownego 1
0=4x-4
-4x=-4/:(-4)
x=1

a)y = −2x + 3
0 = −2x + 3
2x=3/:2
x=1 1/2
b)y = 13x + 23
0 = 13x + 23
-13x=23/:(-13)
x=1 10/13
c)y = x
0 = x
-x=0/:(-1)
x=0
5 4 5