Na podstawie tekstu zrodlowego nr 2 powiedz, jaki był cel reformy Serwiusza Tuliusza. JaK zostało podzielone spoleczenstwo i wojsko Rzymu? Co spowodowalo ze warstwy najbogatsze zapewnily sobie dominujący wplyw na ksztaltowanie polityki panstwa?


pomocy prosze, jestem zagrozona z hiss :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T09:12:58+01:00
Reforma Serwiusza Tuliusza nałożyła na obywateli I klasy majątkowej
obowiązek posiadania pancerza i nagolenników, a na obywateli II klasy
samych nagolenników. Wprowadził on cenzus majątkowy, który wyznaczał obywatelom obowiązki żołnierskie.

Reforma wojskowa króla Serwiusza Tuliusza dzieliła całą wolną ludność Rzymu niezależnie od pochodzenia na 5 klas majątkowych: Podstawową jednostką była centuria
I klasa majątkowa - wystawiała 80 centurii piechoty i 18 centurii jazdy - najbogatsi
II klasa majątkowa – 30 centurii.
III – V – po 20 centurii
Razem 193 tribus z przewagą 98 dla najbogatszych
Taktyka wojenna - falanga
Zmiana ustroju z monarchicznego na republikański pogorszyła sytuację plebejuszów. Ok. 486 nastąpiło zamknięcie stanu patrycjuszów, a plebejusze zostali pozbawieni czynnego i biernego prawa wyborczego, i społecznego; zakaz zawierania małżeństw z patrycjuszami, prawo posiadania i nabywania ziemi. Plebejusze rozbici na elitę walczącą o urzędy i masy walczące o dostęp do ziemi. W wyniku wojen Rzymianie konfiskowali ziemię od 1/3 do 2/3 gruntu. Sprawowanie sądownictwa wyłącznie przez patrycjuszy, brak spisanego prawa powodował samowolę i ucisk plebejuszów. Tradycja datuje powołanie urzędu trybunów ludowych na początek V w.

11 3 11