Odpowiedzi

2009-12-03T20:19:31+01:00
◘ Adwent (łac. adventus – przyjście) – w kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.
◘ adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan
2009-12-03T20:20:23+01:00
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Adwent rozpoczyna się od pierwszych nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.
2009-12-03T20:25:20+01:00
1.Adwent rozpoczyna rok liturgiczny.
2.Roraty-Msze Poranne trwające w dni powszednie przez cały okres adwentu ku czci Najświętszej Maryi Panny.
3.Świeca Roratnia- Biała świeca ozdobiona białą lub niebieską wstążką zapalana w czasie Mszy roratniej.
4.Wieniec Adwentowy- Wieniec składający się z 4 świec. Każda świeca jest zapalana w następnym tygodniu adwentu (W niedziele).
5.Gł. postacie adwentu: Najświętsza Maryja Panna, Prorok Izajasz, św. Jan Chrzciciel.
6.Adwent jest radosnym czasem przygotowania na przyjście Pana, a więc przygotowanie do Bożego Narodzenia.