Odpowiedzi

2009-06-05T18:56:38+02:00
Ze wzoru Vw = πr²h liczymy objętość walca ( 0,78 m= 78 cm), gdzie r = d/2, gdzie d to oczywiście średnica walca, a r to promień walca.
Mamy więc Vw = 39²*60*π = 91260 π
Liczymy teraz objętość jednego stożka z wzoru :
Vs = 1/3πr²h
Vs = 1/3π*3²*9=21π
Ilość otrzymanych stożków po przetopieniu niech będzie x :
x*Vs=Vw
x = Vw/Vs= 91260π/21π =3380

odp . otrzymano 3380 stożków.