Zadanie1. Okrąg o środku w punkcie S=(0,5) ma promień długośći 1 i jest styczny do okręgu o środku A i promieniu długośći 10. Punkt A leży na osi y. Jakie ma współrzędne? Zadanie ma 4 rozwiązania. zad2) Jak położone są względem siebie dwa okręgi, jesli jeden z nich ma środek w punkcie B=(11,2) i promień długośći 8?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T14:05:42+01:00
Zad.1
A = 0,-6
A = 0,16
A = 0,-4
A = 0,14