1.Podaj różnice między demokracją ateńską, a republiką rzymską.
2.Przedstaw cechy charakterystyczne stylów architektonicznych : Joński, dorycki, koryncki.
3.wymień najważniejsze osiągnięcia Rzymian.
4.Wymień najważniejsze przyczny które doprowadziły do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
5. Dlaczego Rzym nazwano wiecznym miastem ?
prosze o pomoc.
na dziś.

2

Odpowiedzi

2009-12-03T23:36:04+01:00
2 jonski: kolumna wysmukła, kapitel woluty, baza niska
koryncki: kolumna wysmukła, kapitel liście akantu, baza niska
dorycki : kolumna masywna, kapitel zwykły prost, baza brak
3 podbicie znacznej ilości terenów, podporządkowanie sobie egiptu,
4 zbyt mała gęstość jednostek na terenie imperium, zaciekłość galów, wojna z hunami
5 wiele razy był podbijany, zdobywany, niszczony a i tak przetrwał do dziś
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T23:54:37+01:00
1. Ateny
- prawo posiadania urzędu mieli wszyscy bez względu na posiadany przez nich majątek
- urzędnicy wybierani losowo
- brak senatu, przygotowywaniem uchwał na obrady zajmowała się
Rada Pięciuset( 50 przedstawicieli każdej z 10 fyl)
- najwyższy urząd- strateg
- urzędy opłacane
Rzym
- faktyczną władzę sprawowali patrycjusze
- uchwały przygotowywał i uchwalał senat
- urzędnicy wybierani przez głosowanie
- najwyższy urząd- konsul
- brak zapłaty za sprawowanie urzędu

2.
Joński:
Początek- wiek VII p.n.e
Trzon kolumny zwężał się ku górze początkowo nieznacznie, silniej u szczytu. Żłobki kolumny(16- 24) miały ostre krawędzie. Nie miały baz.
Koryncki:
koniec VII w.p.n.e
Trzon kolumny smuklejszy niż w stylu jońskim, żłobkowanie węższe i głębsze, kanelury bez ostrych krawędzi.Głowica składa się z echinusa(dolna część głowicy kolumny mająca okrągły kształt) i nałożonej na niego woluty. Wspierała się na bazach.
Dorycki:
koniec V w.p.n.e
Nieznaczna różnica między porządkiem korynckim.
Bogato zdobiona głowica, jej trzon smuklejszy od korynckiego.

3.
- beton
- odkrycie techniki budowy kopuły
- ogrzewanie
- akwedukty
- Prawa XII Tablic

4.
- najazdy barbarzyńców
- problemy finansowe

5.Rzym nazywany jest Wiecznym Miastem ponieważ przetrwał do dziś pomimo wojen najazdów i nadal jest i był centrum kulturalnym świata.
12 4 12