Drogą biegnącą równolegle do toru kolejowego jechał motocyklista z szybkością V1=72km/h.Po torach w przeciwną strone jechał pociąg z szybkościąV2=54km/h.Motocyklista mijał pociag w czasie 3s. Oblicz:
a.długość pociągu
b.odcinek drogi,jaki przebył motocyklista podczas mijania pociagu
c.odcinek drogi przebyty przez pociąg podczas mijania motocyklisty.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T12:40:01+01:00
Drogą biegnącą równolegle do toru kolejowego jechał motocyklista z szybkością v1=72km/h. Po torach w przeciwną stronę jechał pociąg z szybkością v2=54km/h. Motocyklista mijał pociąg w czasie 3s. Oblicz:
a) długość pociągu.
b) odcinek drogi, jaki przebył motocyklista podczas mijania pociągu.
c) odcinek drogi przebyty przez pociąg podczas mijania motocyklisty.


v₁=72km/h=20m/s
l=? gdzie l dlugosc pociagu
V=s/t
v₂=54km/h=15m/s
s₁=? droga przebyta przez motocyklistę
t=3s
s₂=? droga przebyta przez pociąg

Obliczenia:
l=ΔV*t=(v₁-v₂)*t=(20-15)m/s*3s=15m
s₁=V₁*t=20m/s*3s=60m
s₂=V₂*t=15m/s*3s=45m
Odp. Długość pociągu to 15m.Droga przebyta przez motocyklistę 60m, a pociąg to 45m.