Po równoległych torach poruszają się dwa pociągi - jeden z prędkością 50km/h, a drugi z prędkością 60km/h. Jaka jest wartość predkości drugiego pociągu względem pierwszego, gdy pociągi poruszają się :a) w tę samą stronę, b)w przeciwne strony?

1

Odpowiedzi

2009-12-04T13:36:14+01:00
Gdy pociągi jadą w tę samą stronę ich prędkości się odejmuje czyli 60-50=10 km/h
gdy jadą w odwrotnych kierunkach - dodaje się więc 60+50=110 km/h