Zad.1
Samochód osobowy jedzie z szzybkością V= 90 km/h . Z jaką prędkością kątową obracają sie koła, jeżeli ich średnica wynosi d=75cm?

Zad.2
Ile wynosi częstotliwość wskazówki minutowej, sekundowej i godzinowej zegara ?

1

Odpowiedzi

2009-12-04T15:08:57+01:00
Zad1:
dane:
V=90[km/h]= 90/3,6=25[m/s],
r=0,75[m], wzór:
omega = V/r, omega- prędkość kątowa, wyrażamy ją w hercach,
omega= 25/0,75=33,3[Hz], gdzie , jednostka=[omega]=[m/s /m]= [1/s]=[Hz],
zad2.
częstotliwość f- ilość obrotów w ciągu 1[s], wyrażamy ją w hercach [Hz], dla wskazówki sekundowej:
1obrót - 60[s], to f=1/60[Hz], dla wskazówki minutowej:
1 obrót - 1[h], to jest 3600[s] , częstotliwość f=1/3600[s]=1/3600[Hz], dla wskazówki godzinowej:
1 obrót - 24[h], to jest 24 x 3600= 86400[s], częstotliwość f=1/86400=1/86400[Hz]
6 2 6