Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T14:35:09+01:00
U --- suma czyli wszystkie elementy zbioru A dodać do tego wszystkie elementy zbioru B
/\ --- iloczyn czyli tylko część wspólna - elementy należące zarówno do A jak i do B
\ --- różnica czyli elementy należace do jednego zbioru, ale nie należące do drugiego i tak:

a) A={0, 2, 4, 6, 8} B={0, 1, 2, 3}
A U B ={0,1,2,3,4,6,8}
A /\ B = {0,2}
A \ B = {4,6,8}
B \ A = {1,3}

b) A={0, 2, 5, 7, 8} B={0, 1, 2, 7}
A U B ={0,1,2,5,7,8}
A /\ B ={0,2,7}
A \ B={5,8}
B \ A={1}

c) A={-1, 0, 1, 2} B={0, 1, 3, 5, 7}
A U B ={-1,0,1,2,3,5,7}
A /\ B ={0,1}
A \ B={-1,2}
B \ A={3,5,7}

d) A={n E N :n ≥ 2 } B={n E N : n<5}
A U B ={n∈N} (bo należą wszystkie większa od dwóch, (tj. 2,3,4,5,6,7,8,...) i mniejsze od pięciu, (tj. 5,4,3,...) czyli wszystkie naturalne w sumie
A /\ B ={2,3,4}
A \ B={n∈N: n≥5}
B \ A={1} lub B \ A={1,0} <-- Zależy od umowy czy zero wchodzi w skład liczb naturalnych czy też nie