Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T23:44:22+01:00
1. v = 36 km/h = 10 m/s.
S = v/t => t = S/v = 100/10 = 10s

2. ?? nie pamiętam x_X

3. m = 1000t = 1000000kg
v0 = 36km/h = 10m/s
t = 50s
F = ?
F = m*a; a = v0/t
F = m*v0 / t = 1000000*10 / 50 = 200000N = 200kN

4. m = 3t = 3000kg
v0 = 36km/h = 10m/s
S = 50m
F = ?

F = m*a; a = v0/t; S = vot - 1/2 * a*t^2
S = 1/2 * v0t => t = 2S / v0
a = v0/2S/v0 = v0^2 / 2S
F = m*v0^2 / 2S = 3000 * 100 / 100 = 3000N

5. g = 10 m/s^2
h = 200m
v0 = 0
v = 0?

g = v/t => v = g*t; t = sqrt(2S/g)
v = g*sqrt(2S/g) = sqrt(2Sg) = sqrt(2*200*10) = sqrt(4000) = 20 * sqrt(10) = 63,25 m/s

6. m = 5kg
v = 400 m/s
h = 500m
Ecał = ?

Ecał = Ep + Ek = mgh + 1/2 * mv^2 = 5*10*500 + 1/2 * 5*400^2 = 25000 + 400000 = 425000J