Odpowiedzi

2009-12-04T18:32:50+01:00
Rozwiąż nierówności wielomianowe:
a) (x² - 4x +3)(2x+5)>0
Δ=16-12=4 2x+5=0→x=-5/2
x₁=(4-2):2=1
x₂=(4+2):2=3

zaznaczam na osi od prawej do lewej i od góry wezyk
mam x∈(-5/2,1)u(3,∞)

b) x³-5x²+6x<0
x(x²-5x+6)<0
x=0 v Δ=25-24=1
x₁=(5-1):2=2
x₂=(5+1):2=3

zaznaczam na osi od prawej do lewej i od góry wezyk
mam x∈(-∞,0)u(2,3)

c) (2x-7)(5-2x)(x² + 2x+1)≥0
2x-7=0 v 5-2x=0 v x² + 2x+1=0
x=7/2 v 5/2 v (x+1)²=0→x=-1

zaznaczam na osi od prawej do lewej i od dołu wezyk
mam x∈(-∞,-1>u<5/2,7/2>
1 5 1