1.Dana jest funkcja f(x)= {-2-8 dla xE (-6,-2>
{-4 dla xE (-2,2)
{2x-8 dla xE <2,6)
Narysuj wykres tej funkcji i opisz jej wartości


2.Dany jest odcinek o końcach A(-4,-6), B(2,-4) Długość odcinka jest równa:
A.4 pierwiastki z 2
B. 2 pierwiastki z 10
C. 4 pierwiastki z 6
D. 2 pierwiastki z 26

1

Odpowiedzi

2009-12-04T18:46:30+01:00
Z.2
A =(-4;-6) , B = (2; -4)
Wektor AB =[2 -(-4); -4 -(-6)] = [6;2]
a - długość odcinka AB ( wektora AB) :
a² =6² + 2² = 36 + 4 = 40 = 4*10
a = √(4*10 ) = 2*√10