PILNE !!!
Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij, dokonując odpowiednich obliczeń stopni utleniania pierwiastków. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. Pamiętaj o wyrównaniu współczynników stechiometrycznych.
NaCl + AgNo(w indeksie dolnym "3") → AgCl + NaNO (w indeksie dolnym "3")

FeO + C → Fe + CO₂

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T19:44:34+01:00
Na(I)Cl(-I) + Ag(I)N(V)O3(-II) → Ag(I)Cl(-I)+ Na(I)N(V)O3(-II)

Nie jest to redoks, ponieważ wszystkie stopnie utlenienia dla danych pierwiastków są takie same po obydwu stronach strzałki (są takie same w substratach i produktach).


2 Fe(II)O(-II) + C(0) → 2 Fe(0) + C(IV)O₂(-II)

To jest reakcja redoks.

Fe(II) + 2e → Fe(0) - żelazo REDUKUJE SIĘ, jest więc UTLENIACZEM

C(0) - 4e → C(IV) - węgiel UTLENIA SIĘ, jest więc REDUKTOREM

Pozdro))