1.Muszę połączyć państwo, nazwę dokumantu wydanego przez ten kraj i odpowiedni komentarz .

państwa:
Austro-Węgry, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone .

dokumenty:
Orędzie prezydenta do Kongresu,
Uznanie Komitetu Narodowego Polskiego,
Oświadczenia: Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oraz Rządu Tymczasowego,
Monifest dwóch cesarzy,

komentarz:
-dokument ten był aktem wydanym przez państwo zaborcze, w którym oficjalnie uznano prawo Polaków do posiadania własnego państwa. Pozwolił on innym państwom zająć oficjalne stanowisko w sprawie polskiej.

-Mocno spóźniona decyzja państw, które Polacy tradycyjnie uznawali za orędowników sprawy polskiej.

-Obietnica złożona w celu pozyskania Polaków do walki po stronie państw centralnych. Jej realizacja byłaby uzależnieniem przyszłego państwa polskiego. Przerywała jednak milczenie dotyczące sprawy polskiej, panujące dotychczas w kręgach dyplomatycznych.

-Doniosłość tego dokumentu wynikała z faktu, że na temat sprawy polskiej oficjalnie wypowiedziało się państwo, którego znaczenie w polityce miedzynarodowej rosło .

2. Omów rolę bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T22:19:31+01:00
1 Austro-Węgry Uznanie Komitetu Narodowego Polskiego
2 Rosja Oświadczenia: Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oraz Rządu Tymczasowego
3 Francja Manifest dwóch cesarzy
4 Stany Zjednoczone Orędzie prezydenta do Kongresu,

1. dokument ten był aktem wydanym przez państwo zaborcze, w którym oficjalnie uznano prawo Polaków do posiadania własnego państwa. Pozwolił on innym państwom zająć oficjalne stanowisko w sprawie polskiej.
2. -Obietnica złożona w celu pozyskania Polaków do walki po stronie państw centralnych. Jej realizacja byłaby uzależnieniem przyszłego państwa polskiego. Przerywała jednak milczenie dotyczące sprawy polskiej, panujące dotychczas w kręgach dyplomatycznych
3. -Mocno spóźniona decyzja państw, które Polacy tradycyjnie uznawali za orędowników sprawy polskiej.
4. -Doniosłość tego dokumentu wynikała z faktu, że na temat sprawy polskiej oficjalnie wypowiedziało się państwo, którego znaczenie w polityce miedzynarodowej rosło .

BITWA WARSZAWSKA miała ogromne znaczenie nie tylko w dziejach Polski, ale też Europy, ponieważ wygrana Polaków uchroniła Polskę i całą Europę przed komunizmem.