Odpowiedzi

  • bazi
  • Rozwiązujący
2009-12-04T21:30:19+01:00
Komisja w składzie: Danuta Wrona, Helena Tyrkiel, Rozalia Święch, Joanna Leśniak, ks. Józef Drabik wyłoniła członków Rady Parafialnej Duszpasterskiej przy parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku.
Kandydatów po wcześniejszym zgłoszeniu, wybierali parafianie 25 listopada b.r. Na poszczególnych kandydatów oddano głosy w następującej ilości: Babicz Tadeusz 25, Bach Helena 31, Dziedzic Aleksandra 64, Fillip Tomasz 23, Gusto Ewa 6, Kramer Jadwiga 25, Kucia Ludwik 23, Kural Kazimierz 170, Kusiak Jan 38, Lechowicz Tadeusz 11, Marek Grzegorz 4, Mikuliński Tomasz 38, Multan Eugeniusz 38, Nowakowski Jerzy 9, Piotrowski Andrzej 133, Piórek Dorota 18, Płaneta Agnieszka 4, Podgórska Zofia 41, Rdzawski Henryk 35, Rogóż Dariusz 7, Ropek Stanisław 71, Rosa Józef 60, Sediwy Teresa 24, Sztyler Aleksandra 19, Tomczyk Zofia 42, Topolski Jerzy 34, Urbaś Halina 27, Wawryka Grzegorz 106, Wrona Kazimierz 25, Ząbkowski Józef 41.
Do Rady Duszpasterskiej z wyboru weszło 15 osób o najwyższej liczbie głosów: Kazimierz Kural, Andrzej Piotrowski, Grzegorz Wawryka, Stanisław Ropek, Aleksandra Dziedzic, Józef Rosa, Zofia Tomczyk, Zofia Podgórska, Józef Ząbkowski, Jan Kusiak, Tomasz Mikuliński, Eugeniusz Multan, Henryk Rdzawski, Jerzy Topolski, Helena Bach.
Wywiad z kandydatem na Burmistrza z ramienia PO - Franciszkiem Brzyk