1. trzy czwarte dzielone przez trzy dziesiąte minus (-1jedna szósta) dzielone przez siedem piątych=............. 2. (2 pierwiastki z 5 - pierwiastek z 10) do kwadratu=........... 3.(y-3x) 3x-y)-(x-5y) (x+5y)+(5x-3) do kwadratu=.............

3

Odpowiedzi

2009-12-04T22:09:20+01:00
1) 3/4 / 3/10 - (-1/6) / 7/5 =
3/4 * 10/3 + 1/6 * 5/7 =
30/12 + 5/42 =
315/126 + 15/126 =
330/126 =
2 13/21

2) (y-3x)*(3x-y)-(x-5y)*(x+5y)+(5x-3)² =
(3xy-y²-9x²+3xy)-(x²+5xy-5xy-25y²)+(25x²-30x+9) =
3xy-y²-9x²+3xy-x²-5xy+5xy+25y²+25x²-30x+9 =
3xy+3xy-5xy+5xy-y²+25x²-9x²-x²+25x²-30x+9 =
6xy-y²+40x²-30x+9 (to już jest rozwiązanie ale możesz je jeszcze uprościć)
2x(3y+20x-15)-y²+9
2009-12-04T22:13:42+01:00
1. trzy czwarte dzielone przez trzy dziesiąte minus (-1jedna szósta) dzielone przez siedem piątych= trzy dziesiąte mnożone przez dziesięć trzecich dodać siedem szóstych mnożone przez pięć siódmych = pięć szóstych.

2. (2 pierwiastki z 5 - pierwiastek z 10) do kwadratu = 2 pierwiastki z 5 - 10.

3. (y-3x) 3x-y)-(x-5y) (x+5y)+(5x-3) do kwadratu = 3xy - y do kwadratu - 9 x do kwadratu + 3xy - x do kwadratu - 25 y do kwadratu + 25 x do kwadratu - 30 x + 9 = 15 x do kwadratu - 26 y do kwadratu - 30 x + 6 xy + 9.
2009-12-04T22:14:43+01:00
Troche nie kumam ale
(3/4 : 3/10 - 1/6) / 7 = (5 / 2 - 1/ 6) / 7 = 14/6 * 1/7 = 1/3
Tyle udało się wyciągnąć z treści