Wykorzystując nazwy substancji umieszczone w ramce, napisz równania reakcji syntezy, analizy, wymiany. Oznacz literą S - substraty, P - produkty reakcji oraz literami PC - pierwiastki chemiczne i ZC - związki chemiczne {wymienione reakcje mogą zostać użyte w różnych reakcjach.
[wodór, tlenek żelaza (III), rtęć, tlen, woda, żelazo, tlenek magnezu, magnez, tlenek rtęci (II) ]
Reakcja syntezy:
Reakcja analizy:
Reakcja wymiany:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T12:12:10+01:00
Reakcja syntezy:
tlen+wodór→woda
S:tlen, wodór
P:woda
PC:tlen, wodór
ZC:woda

reakcja analizy:
tlenek magnezu→tlen+magnez
S:tlenek magnezu
P:tlen, magnez
PC:tlen, magnez
ZC:tlenek magnezu

reakcja wymiany:
tlenek żelaza (III)+rtęć→tlenek rtęci(II)+żelazo
S:Tlenek żelaza (III), rtęć
P:tlenek rtęci(II), żelazo
PC:rtęć, żelazo
ZC:tlenek rtęci(II), tlenek żelaza (III)

3 5 3