Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T12:47:59+01:00
*Zewnętrzną przyczyną upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego była wielka wędrówka ludów.
*Bezpośrednim powodem upadku cesarstwa zachodniego było obalenie nieletniego cesarza Romulusa Augustulusa.
*Gdyby rozpatrywać upadek na płaszczyźnie militarnej, to można powiedzieć, że został spowodowany nie tyle słabością samej armii, ale jej przywódców.
*W aspekcie politycznym główną rolę odegrał upadek autorytetu władzy cesarskiej.
*Natomiast gospodarczym - brak funduszy na rozwój państwa i budowę silnej armii oraz niedostatek taniej siły roboczej w postaci niewolników.
*Na te przyczyny nakładają się jeszcze zmasowane najazdy barbarzyńców.

Wszystko to zadecydowało o ostatecznym upadku imperium.

;)
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T13:04:53+01:00
`Zewnętrzną przyczyną upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego była wielka wędrówka ludów. Barbarzyńcy: ludy germańskie: Goci, Wizygoci, Ostrogoci, Longobardowie, Wandalowie, a także Słowianie przemieszczali się po Europie w kierunku zachodnim i południowym.
`Ciągłe wojny spowodowały upadek handlu, gospodarki, rzemiosła i produkcji. Następowała konfiskata majątków, bo nie było pieniędzy na żołd dla żołnierzy.
`Dioklecjan Wydał dekret cenowy, co spowodowało drożyznę towarów i inflację. Cesarz doprowadził do "psucia" monety - do złota dolewano żelaza.
`Chłopi nie chcieli służyć w wojsku, brakowało więc żołnierzy. Łatwiej było opłacić Germanów niż Rzymian.
`Germanowie korzystali z osiągnięć Rzymian – przejęli język, rzemiosło, obyczaje. Cesarze cenili sobie męstwo Germanów, którzy coraz częściej znajdowali się w armii rzymskiej.;-)
3 3 3