Po sąsiednich torach jada 2 pociągi z szybkościami V1 i V2. V1=54km/h i V2=72km/h. Długości tych pociągów wynoszą odpowiednio L1=100m L2=150m.Oblicz czas mijania się pociągów.Rozważ 2 przypadki: a) gdy pociągi jadą w przeciwne strony b) gdy pociągi jadą w jedną stronę.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T17:09:20+01:00
Dane:
V1 = 54km/h = 15m/s
V2 = 72km/h = 20m/s
l1 = 100m
l2 = 150m

Szukane:
t1 = ?
t2 = ?

Wzór:
t1 = l / Vw1
l = l1 + l2
Vw1 = V2 - V1
t1 = l1+l2 / V2 - V1 [m / m/s = s]
t2 = l / Vw2
Vw2 = V1 + V2
t2 = l1 + l2 / V1 + V2 [s]

Rozwiązanie:
t1 = 150+100 / 20-15
t1 = 250 / 5
t1 = 50s
t2 = 150+100 / 20+15
t2 = 250 / 35
t2 = 50 / 7
t2 ≈ 7s

Odpowiedź:
a) Gdy pociągi jadą w przeciwne strony, to czas mijania będzie wynosił 7s.
b) Gdy pociągi jadą w jedną stronę, to czas mijania będzie równy 50s.