Podaj pieć przykładów mieszanin jednorodnych znanych Ci z życia codziennego . Wymień 2 sposoby rozdzielania takich mieszanin .

Na zajęciach poza lekcyjnych w szkolnej pracowni chem. Wojtek postanowi z mleka krowiego ootrzymać w procesie destylacji lmeko w porszku . Napisz czy chłopiek osiągnal zamierzony cel. odzpowiedz uzasadnij.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T17:40:14+01:00
A) woda z cukrem
b) woda z atramentem
c) woda z solą
d) woda z denaturatem
e) woda z octem

Można rozdzielić takie mieszaniny przez:
- sedymentacje
- dekantacje
- krystalizacje
- destylacje
- sączenie
- sorpcje
1 5 1