Muszę przetłumaczyć te dwa teksty

Szanowny Dyrektorze

Zwracam się do Pana z ogromnym rozczarowaniem, z powodu otrzymania pensji niższej od tej, która była mi obiecana. Zgodnie z umową Pana miałam w tym miesiącu otrzymać 10% podwyżki. Po moim obliczeniu jest to tylko 5%. Cały czas staram się pracować sumiennie i wydajnie. Nie korzystam ze zwolnień lekarskich. Jest to dla mnie krzywdzące. Ubolewam z tego powodu. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. Z poważaniemCześć Jola

Nie mogłam się wcześniej odezwać! Te ciągłe poszukiwania pracy
mnie wyczerpały. Dziś mam cudowny dzień. Trudy się opłaciły. Znalazłam prace, o której marzyłam. Będę robiła to, co lubię . Wiesz, że kwiaty to mój świat. Teraz będę mogła układać, komponować bukiety, wiązanki jak tylko sobie wymyślę. Nie wiesz jak się cieszę. Jeszcze dostanę za to dobrą pensję. Będę mogła teraz przyjechać do Ciebie. Nareszcie się zobaczymy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-20T17:46:59+02:00
Dear Director

I ask the Lord with great disappointment, of receiving a salary lower than that which was promised to me. Under the contract, you had this month with a 10% increase. After my calculation is only 5%. All the time I try to work conscientiously and efficiently. Do not use my sick leave. For me it is unfair. Sorry about that. Please clarify this situation. Sincerely,Hi Jola

I could not speak up earlier? These continuing job search
I exhausted. Today I have a wonderful day. Trudy paid off. I found work, about which I dreamed. I'll do what I like. Did you know that flowers are my world. Now I can arrange, compose bouquets, bouquets as soon as I invent myself. You do not know how glad I am. Still get a good salary for it. I can now come to you. Finally, in see.