Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T18:02:32+01:00
1. Na pierwsze nie znam. Sorry :)
2. Ewangelie:
Ewangelia wg. Św.Mateusza, Marka, Łukasza, Jana
Dzieje Apostolskie: św. Piotr, św. Paweł, św. Jakub Starszy i Młodszy
księgi dydaktyczne – zbiór listów pisanych przez apostołów:
13 listów Pawła z Tarsu
List do Hebrajczyków- nieznany autor
7 listów powszechnych w. Jakuba, 1 i 2 św. Piotra, 1, 2 i 3 św. Jana, św. Judy Tadeusza
oraz Apokalipsa św.Jana – księga prorocka, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi


4 2 4