Odpowiedzi

2009-12-05T19:46:25+01:00
A2+b2=c2
6do potegi 2 + 8 do potegi 2 = 10 do potegi 2
spr: 36+64=100
odp: wysokosc=8 cm
2009-12-05T20:45:07+01:00
Dany
jest trójkąt równoramienny o podstawie12. Wysokość jest o 2 krótszaod ramienia trójkąta. Wyznacz długość wysokości tego trójkąta
a-podstawa
b-ramie
h-wysokosc
a=12
b=h+2
(1/2a)²+h²=b²
36+h²=(h+2)²
36+h²=h²+4h+4
4h=32
h=8cm
2009-12-05T21:54:17+01:00
Ramię - x 10
wysokość - x-2 10-2=8

12÷2=6
(x-2)²+6²=x²
x²-4x+4+36=x²
x²-x²-4x=-36-4
-4x=-40
x=10

Odp. Wysokość wynosi 8