Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij, dokonując
odpowiednich obliczeń stopni utlenienia pierwiastków. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i
reduktor oraz procesy utlniania i redukcji. Pamiętaj o wyrównaniu współczynników
stechiometrycznych.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
FeO + C → Fe + CO2

1

Odpowiedzi

2009-12-05T20:32:24+01:00
2) FeO + C → Fe + CO2
Stopnie utlenienia:
Fe +II
O -II
C 0

Fe 0
C +IV
O -IIC(0)-4e --> C(+IV) - proces utleniania
2Fe (+II)+ 4e --> 2Fe(0) - proces redukcji

C(0)- jest reduktorem
FeO(+II)- jest utleniaczem

Czyli:
2FeO+C-->2Fe+CO2


zad.1) NaCl+AgNO3--->AgCl+NaNO3
Stopnie utleniania:
Na +I
Cl -I
Ag +I
N +V
O3 -II
i dla porówniania po strzałce :)
Ag +I
Cl -I
Na +I
N +V
O3 -II
Nie jest to reakcja redoks, gdyż stopnie utlenienia pierwiastków przed i PO reakcji nie zmieniły się.