Odpowiedzi

2009-12-05T21:11:57+01:00
15*10½=1,6
12*10½=1,3
15+1,6=16,6
12-1,3=10,7

reszty nie wiem
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T21:15:57+01:00
O ile procent
zmieni sie pole prostokata o bokach 15cm i 12cm , jezeli dłuzszy o 10 i jedna druga % a krotszy zmniejszy o 10 i jedna druga %.

P=a*b
P=15*12=180cm²

a₂=15+10,5%*15=15+0,105*15=15+1,575=16,575 cm
b₂=12-10,5%*12=12-0,105*12=12-1,26=10,74 cm
P₂=a₂*b₂
P₂=16,575*10,74=178,0155cm²

P-P₂=180-178,0155=1,9845

1,9845-x
180-100%
180x=198,45% /:180
x=1,1025%
Pole prostokąta zmniejszy się o 1,1025%
  • a55
  • Początkujący
2009-12-05T21:19:16+01:00
Dłuższy bok
15*12=180

15-100%
x-10½

x=(15*10½%) :100%
x=1.575

krótszy bok
12-100%
x-10.½%

x=(12*10½%):100
x=1.26


dłuzszy bok
15-1.575=13.425
krutszy
12-1.26=10.74

pole po zmianie 13.425*10.74=144.1845

w zaokragleniu 144.1845= 144

180-144=36

180-100%
36-x
x=36*100%):180=20%

pole zmieni sie o 20 %