Odpowiedzi

2009-12-06T10:00:34+01:00
Sukcejsja ekologiczna- uporządkowany kierunkowy proces zmian biocenozy prowadzący do przeobrażenia się ekosystemów prostych w bardziej zlożone
A) pierwotna- tereny dotąd nie zmienione przez działalność organizmów, terenów niekorzystnych do życia np.wydmy. Trwa bardzo długo. Polega na powstaniu pierwotnej biocenozy. ETAPY: *stadium pionierskie-wkraczanie roślin pionierskich na nie zalesiony teren *stadium migracyjne –gatunki roslin i zwierząt napływają i osiedlają się *stadium zasiedlające-organizmy się rozprzestrzeniają , zajmują wolne przestrzenie *konkurencyjne- org rywalizują o niszę ekologiczną, tworzą się łańcuchy pokarmowe i sieci zależności * stadium stabilizacyjne- siedlisko osiąga względną równowagę-homeostazę biologiczną tzw. klimax
B) wtórna- jest szybsza, zachodzi na obszarach wcześniej zajętych przez inna biocenozę i prowadzi do przekształcenia jednych biocenoz w inne np.staw-las.