Zad 1
oblicz długość przyprostokątnych prostokątnego trójkąta równoramiennego w którym przeciwprostokątna wynosi 4√2
zad 2
dane są odcinki , których długości wynoszą :
a)6 ;10; 8
b)√5 ;2;3
sprawdź w którym przypadku można zbudować z danych trójkąt prostokątny
zad 3
w układzie współrzednym dane sa punkty A i B . Znajdź odległość
między nimi :
A=(-4,1) , B=(4,-8)
proszę o obliczenia ;)

2

Odpowiedzi

2009-12-06T11:32:34+01:00
1) (180'-90'):2=45'
4√2:√2=4
Boki będą miały po 4.

3)8²+9²=x²
x= pierwiastek ze 145

2009-12-06T11:39:19+01:00
1)przyprostokątna 4√2 to wtakim razie boki mają 4 wyniak to z zaleznosci miedzy bokami do zzad 1 zalaczam rysunek
2)a)(6)2 +(8)2=(10)2
36+64=100
b) (√5)2+(2)2=(3)2
5+4=9
w obu przypadkach mozna zbudowac trojkat
3)(8)2+(9)2=(x)2
64+81=(x)2
√165-odległośc zalaczam rysunek