Do kogo pisał Ewangelię św Marek i Mateusz ?
Dlaczego św.Mateusz nazywa Jezusa Nowym Mojżeszem ?
Jak św.Marek przedstawia pana Jezusa w swojej Ewangelii ?
Dlaczego Pana Jezusa nazywamy nauczycielem miłości ?

Proszę o szybkie i dobre odpowiedzi

PLIS
Dam Naj ;*******

1

Odpowiedzi

2009-12-06T13:26:37+01:00
Ewangelia według św. Mateusza była adresowana do ludzi wychowanych w judaizmie. Przejawia się to m.in. w licznych semityzmach, używaniu cytatów ze Starego Testamentu, ukazaniu wypełniania się starotestamentowych proroctw w osobie Jezusa Chrystusa, zainteresowaniu problemem Prawa i jego interpretowania w świetle nauki Jezusa (Kazanie na Górze wyjaśnia różnicę między Prawem a Ewangelią, szczególnie w części Mt 5,17-48) oraz w położeniu nacisku na ukazanie Jezusa jako oczekiwanego przez pokolenia Izraela Mesjasza, potomka Abrahama i Dawida, prawowitego Króla. Mateusz zakłada też znajomość przez czytelnika zwyczajów żydowskich i w przeciwieństwie do pozostałych Ewangelistów nie tłumaczy ich znaczenia (np. rytualne mycie rąk przed jedzeniem: Mt 15,2, noszenie filakterii).

Ewangelia według św. Marka została napisana prawdopodobnie dla chrześcijan nie-Żydów. Marek podkreśla działanie Jezusa. Zamieszcza wiele relacji o cudach (relacje te są przekazane według pewnego wzorca). Jezus jest ukazany jako ukrzyżowany Zbawiciel. Marek rysuje taki obraz przez ukazanie, w jaki sposób objawiał się Jezus-Mesjasz (do rozdz.8) oraz w jaki sposób Jezus - Syn człowieczy - cierpiał (rozdz.8-16). "Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10,45). Ten werset może stanowić podsumowanie Ewangelii Marka, wielokrotnie podnoszącej kwestię tożsamości Jezusa i natury Jego mesjaństwa.


Informacje pobrane ze strony:


http://biblijna.strona.pl/teksty/ewangelie.htm
43 4 43