Zad.1 W 3 kg roztworu znajduje się 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop.

Zad.2 Komputer kosztował 3000zł. Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15%? Zapisz obliczenia.

Zad.3 Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43500zł. Ile wart był samochód rok wcześniej? Zapisz obliczenia.

Zad.4 Trzy pracownice - Anna, Barbara i Cecylia - podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9 : 7 : 4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T13:29:22+01:00
Zad 2
2x15%=30%
3000-30%=2100
zad 3
13% = 5655
43500zł + 5655 = 49155zł
2009-12-06T13:33:38+01:00
Zad.1
ms = 6 dag
mr = 3 kg to 300 dag
Cp = ?
Cp = ms/mr*100%
Cp = 6/300*100%
Cp = 2%

Zad.2
3000×0,15= 450
3000-450= 2550 -- cena po pierwszej obniżce
2550×0,15=382,50
2550-382,50= 2167, 50 -- cena po dwukrotnej obniżce

Odp. Po dwukrotnej obniżce o 15% ten komputer kosztował 2167, 50 zł.

Zad.3
100%-13%=87%
87%-43500zł
13%-x
x=(43500*13):87=6500
43500+6500=50000zł

Odp. Rok wcześniej samochód był wart 50 000zł.

Zad.4
Anna - 9x
Barbara - 7x
Cecylia - 4x

9x+7x+4x=20x

Anna :
9x/20x * 100%= 9/20 * 100% = 9*5%=45%

Barbara :
7x/20x * 100% = 7/20 * 100% = 7*5%=35%

Cecylia
4x/20x * 100% = 4/20 * 100%=4*5%=20%

2009-12-06T13:33:40+01:00
Zad2

3000 zł ----- 100 %
X ----- 70 %
_______________
3000 * 70
_________ = 210000
100 __________ = 2100 zł
100


ZAD3

43500 ------- 100 %
X --------- 113 %
____________________
43500 * 113
______________ = 4915500
100 ________ = 49155 zł
100

Ps. sory ale dalszych nie wiem ale chociaż 2 ci sie przydacą lepiej trochę niż wcale ;/