Jak by ktoś miał tą książke to, to jest zadanie 1 strona 82 wykonaj mnożenie.
a) (x+2)(y+1)
b) (2a+1)(3-b)
c) (a-1)(a² - b²)
d) (2x-1)(y-3)
e) (x-y)(a-b+9)
f) (k² - 2k)(t+8)
zadanie 2 strona 82 wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
a) (x+1)(y+1)
b) (3a+4)(a-5)
c) (2t+1)(1-3t)
d) (3ab-7)(3-7ab)
e) (-x+y)(5x+6y)
f) (x+5y)(7x-y)
g) (2x do potęgi 4 - y)(x do potęgi 4 + y )
h) (ab-a)(2ab+6a)
I obliczenia też ;) DAM NAJ!
Matematyka 2 (niebieska książka)

3

Odpowiedzi

2009-12-06T14:08:13+01:00
1)
a) (x+2)(y+1)=xy+x+2y+2
b) (2a+1)(3-b)=6a-2ab+3-b
c) (a-1)(a² - b²)=nie wiem za bardzo a jak wiem to pewnie źle
d) (2x-1)(y-3)=2xy-6x-y+3
e) (x-y)(a-b+9)=xa-xb+9x-ya+yb-9y
f) (k² - 2k)(t+8)=(k-pod pierwiastkiem 2k)(k+pod pierwiastkiem 2k)(t+8)

2)
a) (x+1)(y+1)=xy+x+y+1
b) (3a+4)(a-5)=3akwadrat-15a+4a-20
c) (2t+1)(1-3t)=2t-6t+1-3t
d) (3ab-7)(3-7ab)=9ab-21a kwadrat bkwadrat-21+49ab
e) (-x+y)(5x+6y)=-5xkwadrat-6xy+5xy+6ykwadrat
f) (x+5y)(7x-y)=7xkwadrat-xy+35xy-5ykwadrat
g) (2x do potęgi 4 - y)(x do potęgi 4 + y )= nie wiem jak
h) (ab-a)(2ab+6a)2akwadrat bkwadrat+6akwadrat b-2akwadrat b-6akwadrat
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T14:18:30+01:00
Ad.1
a) (x+2)(y+1) = xy + x + 2y+ 2
b) (2a+1)(3-b) = 6a -2ab +3 -b
c) (a-1)(a² - b²) = a³ -ab² -a²+b²
d) (2x-1)(y-3) = 2xy + 6x -y + 3
e) (x-y)(a-b+9) =ax - xb +9x -ay+by-9y
f) (k² - 2k)(t+8) = k²t + 8k - 2kt - 16k +2t +16

ad.2
a) (x+1)(y+1)=xy+x+y+1
b) (3a+4)(a-5)= 3a² -15a +4a -20 = 3a²-11a-20
c) (2t+1)(1-3t) =2t-6t²+1-3t= -t - 6t²+1
d) (3ab-7)(3-7ab) = 9ab - 21a²b² - 21 +49ab =58ab-21a²b²-21
e) (-x+y)(5x+6y) = -5x² -6xy +5xy +6y² = -5x²+6y²-xy
f) (x+5y)(7x-y) = 7x² -xy +35xy -5y² = 7x²+34xy - -5y²
g) (2x do potęgi 4 - y)(x do potęgi 4 + y ) = 2x [do ósmej] -y² +x [do czwartej] y
h) (ab-a)(2ab+6a) = -2a²b² +6a²b -2a²b + 6a² = -2a²b² +4a²b+6a²


pzdr;)
11 5 11
2009-12-06T14:23:55+01:00
1.
a) (x+2)(y+1) = xy+x+2y+2
b) (2a+1)(3-b) = 6a-2ab+3-b
c) (a-1)(a² - b²) = a³-ab²-a²-b²
d) (2x-1)(y-3) = 2xy-6x-y-3y
e) (x-y)(a-b+9) = xa-xb+9x-ya+yb-9y
f) (k² - 2k)(t+8) = k²t+8k²-2kt-16k
2.
a) (x+1)(y+1) = xy+x+y+1
b) (3a+4)(a-5) = 3a²+15a+4a-20 = 3a²19a-20
c) (2t+1)(1-3t) = 2t-6t²+1-3t=-t-6t²+1
d) (3ab-7)(3-7ab) = 9ab-21a²b²-21+49ab = 28ab-21a²b²-21
e) (-x+y)(5x+6y) = -5x²-6xy+5xy+6y² = -5x²-xy+6y²
f) (x+5y)(7x-y) = 7x²-xy+35xy-5y² = 7x²+34xy-5y²
g) (2x⁴ - y)(x⁴ + y ) = 2x⁸+2x⁴y-x⁴y-y² = 2x⁴+x⁴y-y²
h) (ab-a)(2ab+6a) = 2a²b²+6a²b-2a²b-6a² = 2a²b²+4a²b-6a²


tak będzie napewno
7 3 7