Odpowiedzi

2009-12-06T16:21:28+01:00
Wzór ogólny alkanów : CnH₂n+2
masa całkowita : 86 u
C - węgiel - 12 u
H - wodór - 1 u
12n+1 (2n+2) = 86 u
12n+2n+2 = 86 u
14n+2 = 86 u
14n = 86-2
14n = 84 / : 14
n = 6
podstawiamy pod wzór:
CnH₂n+2
C6H₂6+2
C6H12+2
C6H14 - heksan - wzór sumaryczny

wzór ogólny alkanów : CnH₂n+2
masa całkowita : 128 u
C - węgiel - 12 u
H - wodór - 1 u
12n+1 (2n+2) = 128 u
12n+2n+2 = 128 u
14n = 128-2
14n = 126/ : 14
n = 9
podstawiamy pod wzór:
CnH₂n+2
C9H₂9+2
C9H18+2
C9H20 - nonan - wzór sumaryczny
2009-12-06T18:11:52+01:00
CnH2n+2 -wzór ogólny alkanów

a)m=86u

z układu okresowego odczytujemy nasy pierwaistków
c=12u h=1u
86=12g x n + 1g x (2n +2)
86=12n+2n +2
84=14n
n=6

C6H14 heksan

b)m=128u

128=12n+2n+2
126=14n
n=9

C9H20 nonan