Zad1. Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3 (jedna trzecia), 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

Zad2. Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarczą im na 10 dni. Oblicz na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6 (jedną szóstą). Zapisz obliczenia.

Zad3. W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 40% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? zapisz obliczenia.

Zad4. Do 80g solanki o stężeniu 5% dodano 20g wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu. Zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T16:11:30+01:00
Zad.1] 1-⅓-¼-⅕-⅙=¹/₂₀,,,taką część dostanie 5 pracoewnik,,, zad.2]x-ilosc zapasów,,,,,,¹/₁₀-dzienna racja,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ¹/₁₀-⅙×¹/₁₀=¹/₁₂ =dzienna porca ,czyli wystarvzy na 12 dni,,,,,, zad.3]klasa a]16=50%,czyli 32 =100%,czyli 16 jest dziewczynek,,,, kl.b]7=25%,czyli 100%=28,czyli jest 28-7=21 dziewczynek,,,,,,,,,, kl.c]12=40%,,,a x=100%→x=1200:40=30 dzieci,czyli 30-12=18 dzieczynek,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, razem dzieci:32+28+30=90=100% ,,,,,, razem dziewczynek:16+21+18=55=x%→x=5500:90≈61,11% stanowią dziewczynki,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.4]80g=100% a x=5%,czyli x=80×5:100=4g soli,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80g+20g=100g=100% a 4g=4%,czyli x=400:100=4% ,,odp.stężenie będzie 4%-towe.
2009-12-06T16:13:52+01:00
1.
1/3=20/60
1/4=15/60
1/6=10/60
1/5=12/60
20/60+15/60+10/60+12/60=57/60
1-57/60=3/60=1/20
Odp.: Piąty pracownik dostał dwudziestą część zapłaty.

2.


3.
50%=16 | *2
100%=32
32-16=16

25%=7 | *4
100%=28
28-7=21

40%=12 | /4
10%=3 | *10
100%=30
30-12=18

32+28+30=90
16+21+18=55
55/90=61i1/9%

4.
2009-12-06T16:17:54+01:00
Zad.1
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/5= 20/60 + 15/20 + 10/60 +12/60= 57/60
1-57/60=3/60=1/20.
odp. to 1/20

Zad. 2
6/6-1/6=5/6

1r - 10dni
5/6r - x dni

1 x
__ = __
5/6 10

5/6x = 10/:5/6
x=10*6/5
x=12


zad. 3

III a
16 - 50%
x - 100%
16 * 100
x=------------- = 32
50

32-16=16 <---- dziewczyny IIIa


IIIb

7-25%
x-100%

7*100
x=------------ =28
25

28-7=21 <--- dz z IIIb

III c
12-48%
x-100%
100*12
x=------------ =25
48
25-12=13 <--dz z IIIc

25+28+32=85 <---- cała szkoła

13+21+10=50 <---- dziewczyny

85-100%
50-x%
50*100
x= ------------- = ok.59%
85

Zad. 4
100 - 5g
80 - xg
80*5
x=---------- = 4g
100


80+20=100

w 100 g są 4 g soli = stężenie 4%