Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:45:15+01:00
Wady energetyki jądrowej to:
1. Kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego.
2. Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów.
3. W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego.
Natomiast do niewątpliwych korzyści czerpanych z reaktora atomowego zaliczymy to, że:

zalety:
1. Nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów, przez co w minimalnym stopniu degraduje środowisko.
2. Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów.
3. Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania. /LI>
4. Ogranicza eksploatację paliw kopalnych.
5. Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania.

elektrownie wodne:
ZALETY
Czyste odnawialne źródło energii.
Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni.
Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni.
Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.
WADY
Zależność od opadów deszczu.
Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt.
Lokalne zmiany klimatyczne

energia wiatru:
ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii.
wady:
Wysokie koszty budowy i utrzymania.
Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa..
Hałas turbin.
Zależność od wiatru.
Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych

elektrownia słoneczna:
ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii.
Ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, są niezawodne.
WADY
Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur).
Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszar

licze na naj:)
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T17:46:33+01:00
1. Elektrownie wodne
Zalety:
- możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni
- sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi
- małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji
Wady:
- deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego
- duże koszty produkcji i budowy
- duży nakład finansowy
- konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi
- lokalne zmiany
klimatyczne

2. Elektrownie wiatrowe
Zalety:
- nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja
Wady:
- hałas
- deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego
- duże koszty produkcji i budowy
- duży nakład finansowy
- zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu
- ujemny wpływ na ptactwo
- niszczenie naturalnych siedlisk lądowych dla roślin i zwierząt

3.Elektrownie słoneczne
Zalety:
- ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem
- ogniwa słoneczne są niezawodne
Wady:
- brak pobierania energii w nocy
- wysokie koszty magazynowania energii
- stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych
- zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego
- lokalne zmiany klimatyczne niesprzyjające wykorzystywania energii
- trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji
- mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego
- instalacja ogniw zajmuje duże obszary
- duże koszty produkcji i budowy
- duży nakład finansowy
- niezbyt duża moc

4.Elektrownie jądrowe(atomowe)
Zalety:
- duża wydajność
- niskie ceny uzyskiwanej energii elektrycznej
- nie zanieczyszczają środowiska pyłami czy gazami
- przy odpowiedniej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe
- niskie koszty eksploatacji
Wady:
- wysokie koszty budowy i eksploatacji
- trudności z bezpiecznym
składowaniem odpadów promieniotwórczych
- obawy społeczeństwa o bezpieczeństwo
reaktorów atomowych
- groźba skażeń w razie awarii przy braku właściwych układów bezpieczeństwa
- wysokie koszty rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność
1 5 1