Odpowiedzi

2009-12-06T18:29:00+01:00
Najlepiej gdyby był to jakiś przykład ale spróbujmy.
Stężenie procentowe mówi nam ile czystej substancji jest w 100 gramach danego roztworu tzn np jeśli mamy do czynienia z roztworem zasady sodowej 40% oznacza to że w 100 gramach tego roztworu jest 40 gram czystego NaOH.
Wzór na stężenie procentowe jest następujący:
Cp= ms/mr * 100%
oznaczenia:
Cp- stężenie procentowe
ms- masa substancji (tej substancji czystej)
mr- masa roztworu
Warto wiedzieć że
ms + m rozp. = mr
gdzie
ms - masa substancji czystej
m rozp. - masa rozpuszczalnika ( czyli np wody)
mr - masa roztworu
Przykład
ms = 60g
m rozp.= 300g
Cp=?
najpierw obliczam mr
mr= ms + m rozp. = 60g + 300g= 360g
i teraz podstawiam dane pod wzór na stężenie procentowe
Cp= 60/360 * 100%= 16,6%
2 3 2