Odpowiedzi

2012-08-01T12:36:38+02:00

metan

CH_4+Cl_2--^h^V-->CH_3Cl+HCl

produkty: chlorometan i chlorowodór

 

etan

C_2H_6+Cl_2--^h^V-->C_2H_5Cl+HCl 

produkty: chloroetan i chlorowodór

 

propan

C_3H_8+Cl_2--^h^V-->C_3H_7Cl + HCl

produkty: chloropropan i chlorowodór

 

butan

C_4H_1_0+Cl_2--^h^V-->C_4H_9Cl+HCl

produkty: chlorobutan i chlorowodór

 

pentan

C_5H_1_2+Cl_2--^h^V-->C_5H_1_1Cl+HCl

produkty: chloropentan i chlorowodór

 

heksan

C_6H_1_4+Cl_2--^h^V-->C_6H_1_3Cl+HCl

produkty: chloroheksan i chlorowodór

 

heptan

C_7H_1_6+Cl_2--^h^V-->C_7H_1_5Cl+HCl

produkty: chloroheptan i chlorowodór

 

oktan

C_8H_1_8+Cl_2--^h^V-->C_8H_1_7Cl+HCl

produkty: chlorooktan i chlorowodór

 

nonan

C_9H_2_2+Cl_2--^h^V-->C_9H_1_9Cl+HCl

produkty: chlorononan i chlorowodór

 

dekan

C_1_0H_2_2+Cl_2--^h^V-->C_1_0H_2_1Cl+HCl

produkty: chlorodekan i chlorowodór

3 5 3